Klachten

Toelen Accountants hecht veel waarde aan tevreden relaties en werkt daarom steeds aan de kwaliteit van de dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing. Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Toelen Accountants dan kan/kunnen deze zich wenden tot de directie e-mail: l.vandenelsen@toelen.nl.

Mocht de klacht betrekking hebben op de werkzaamheden van een directielid kunt u de klacht sturen naar : Compliance Consultants, Horstlandenpark 3, 5709 MC Helmond, tel: 06-54652072, e-mail: boudewijn@compliance-consultants.nl

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk en zonder gevaar voor uw rechtspositie in behandeling nemen.